نویسنده = محمود عرفانیان احمدپور
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه رادیولوژیک انواع لگن در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-14

محمود عرفانیان احمدپور؛ مهناز نمازی؛ فاطمه ریاسی