تعداد مقالات: 62
4. بررسی اپیدمیولوژیک مرگ های ناشی از مسمومیت ارجاع شده به پزشکی قانونی مشهد در سال

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-11

مهدی ملک نژاد؛ آریا حجازی؛ غلامرضا گنابادی


6. بررسی تاثیر کولشیسین بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت اوّلیه زانو

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-16

محمّد مهدی نژاد کاشانی؛ عاطفه گیلان ورنوسفادرانی


9. بررسی ارتباط بین هموگلوبین مادر با سطح هموگلوبین بند ناف در نوزادان ترم

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12

کاتیا شایان؛ یگانه مبصر؛ پریسا نجفی


14. بررسی فراوانی تظاهرات چشمی در بیماران مبتلا به MS در سال 1393-1394

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

علی آل شیخ؛ آسانا مخملباف؛ عباس نوریان


24. بررسی یافته های MRI مغزی در بیماران مبتلا به نوریت اپتیک اثبات شده توسط VEP

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-14

سعید نقیبی؛ غلامرضا مالک زاده؛ ترانه هنرپرور


25. بررسی فراوانی آنتی بادی ضد هرپس سیمپلکس ویروس نوع II در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن و آریا در سال 92-93

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-14

فاطمه حبیبی؛ سیما افشارنژاد؛ نوشین باباپور؛ ملیحه معین جوزان