دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1395 
3. بررسی تغییرات متابولیک به دنبال عمل لیپوساکشن

صفحه 1-8

ناصر سنجر موسوی؛ • احمد صفاری؛ • شاهده کریمی ترشیزی؛ • آرزو فرج پور


6. بررسی تاثیر سیگار بر آکنه در مردان

صفحه 1-8

فرزانه دلگشایی؛ فرزانه مالکی؛ معصومه طوسی سعد آباد